Uloga folata pre i za vreme trudnoće

Tokom trudnoće raste potreba za folatima, koji su neophodni za rast i razvoj ploda. Izraz “folat” obično se koristi kao generičko ime za grupu hemijski srodnih jedinjenja koja imaju strukturu folne kiseline. Folat ili vitamin B9, smatra se jednim od 13 esencijalnih vitamina koji se ne može sintetisati u organizmu, već se mora unositi putem ishrane ili suplementacijom.  Folna kiselina je nutrijent neophodan za replikaciju DNK i supstrat za niz enzimskih reakcija uključenih u sintezu amino kiselina i metabolizam vitamina.

Nedostatak folata povezan je sa poremećajima i kod majke i kod ploda. Folna kiselina nije metabolički aktivna, mora se prevesti u aktivni oblik metiltetrahidrofolat, koji je uključen u biološke procese i ispoljava zaštitnu funkciju u organizmu. Biološki aktivan oblik folata je neophodan u deobi ćelija i hematopoezi i zbog toga esencijalan za rast i razvoj novog života.

Preporuka Svetske zdravstvene ogranizacije je unošenje 400 mg folne kiseline dnevno tokom trudnoće i tokom perioda dojenja, kao i u periodu planiranja trudnoće.

Opšta preporuka za sve žene u reproduktivnom dobu je suplementacija folnom kiselinom minimum 2-3 meseca pre začeća, tokom trudnoće i postpartalnog perioda.  Folna kiselina i preventivna suplementacija folatima, povezana je sa značajnim smanjenjem pojave prevremenih porođaja u poređenju sa grupom koja nije vršila suplementaciju. Visoke doze folne kiseline u posebnim situacijama mogu biti potrebne ženama koje su već prevremeno rodile prvu bebu, za žene koje koriste lekove protiv epilepsije ili dijabetesa kao i gojaznim ženama. Folna kiselina u dozi preko 200 mg dnevno ne prevodi se potpuno u aktivan oblik i dovodi do pojave nemetabolizovane folne kiseline u organizmu sa kumulativnim efektom.

Saznaj više:  Miomi: Benigni tumori koji mogu da se ispreče između vas i trudnoće

Folna kiselina ili Metafolin®

Novija istraživanja se fokusiraju na upotrebi supstance Metafolin® umesto folne kiseline i poslednja kontrolisana studija u kojoj su učestvovale 144 žene u reproduktivnom dobu, pokazuje da suplementacija L-metilfolatom ili Metafolin®-om, efikasnije povećava nivo folata u eritrocitima u poređenju sa folnom kiselinom. Metafolin® je najpribližniji obliku prirodno preovlađujućih folata i najpoželjniji oblik folne kiseline upotrebljive u ljudskom organizmu.

Metafolin® ne izaziva taloženje nemetabolizovane folne kiseline, ne zahteva prevođenje u aktivni oblik i ne ometa sintezu dezoksinukleozida, regeneraciju metionina i metilaciju DNK. Procenjuje se da 50 odsto populacije ne može u potpunosti prevesti folnu kiselinu do aktivnih folata, a direktnom suplementacijom Metafolin®-om potpuno se ispoljava preventivni efekat.

U poređenju sa suplementacijom folnom kiselinom, Metafolin® ima višu bioraspoloživost i sprečava pojavu strukturnih anomalija ploda, urođenih srčanih mana i prevremenog porođaja.

Napomena: tekst je napisan u saradnji sa kompanijom Merck

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *