Veće šanse za potomstvo

Parovi koji ne mogu prirodnim putem da dobiju potomstvo mogu da se odluče za odlazak na intervenciju i u pet državnih klinika, a deset privatnih ustanova se prijavilo na konkurs za uključivanje u proces vantelesne oplodnje, poručeno je iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

U skladu s tim, u Beogradu će parovima biti na raspolaganju Specijalna ginekološka bolnica „Kovačević 2772”, Opšta bolnica „Analajf”, Specijalna bolnica za ginekologiju sa porodilištem „Jevremova”, Specijalna ginekološka bolnica „Beograd”, u Leskovcu Specijalna bolnica za lečenje steriliteta „Spebo medikal”, u Kragujevcu Specijalna ginekološka bolnica „Nikolov”, a u Novom Sadu specijalna  bolnica za ginekologiju „Perinatal”, kao i specijalne ginekološke bolnice „Genesis”, „Ferona” i GINS.

Institut za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut” je RFZO-u dostavio mišljenje da je opravdano ugovaranje od 3.300 do 4.300 usluga lečenja neplodnosti postupcima vantelesne oplodnje sa privatnim zdravstvenim ustanovama, a prosečno vreme čekanja na datum prijema je do mesec dana.

Grad Šabac finansira vantelesnu oplodnju

Savet za zdravlje grada Šapca objavio je danas Javni poziv za podnošenje zahteva za finansiranje troškova vantelesne oplodnje na gradskom sajtu i lokalnim štampanim medijima. Poziv je otvoren naredna dva meseca, a zahtevi se podnose Odeljenju za društvene delatnosti Gradske uprave.

U gradskom budžetu je opredeljeno 3.000.000,00 dinara za finansiranje troškova vantelesne oplodnje, a odobrava se iznos od 300.000,00 dinara za troškove postupka vantelesne oplodnje za jedan pokušaj.

Saznaj više:  Preko 5 miliona dece u svetu rođeno uz medicinsku asistenciju

Finansiranje jednog pokušaja vantelesne oplodnje prvi put se našlo među merama populacione politike grada Šapca.

Uslovi za podnošenje zahteva dostupni su na sajtu grada Šapca, u rubrici Konkursi.

Grad Kruševac nastavlja finansiranje vantelesne oplodnje

Grad Kruševac je raspisao konkurs za jednokratno davanje novčanih sredstava za vantelesnu oplodnju. Budžetski Fond za populacionu politiku raspisao je Javni poziv  za jednokratno novčano davanje za vantelesnu oplodnju. Radi podsticanja nataliteta na teritoriji ovog grada obezbeđeno je 1.500.000 dinara za 15 korisnika.

Uslovi su da je lice neuspešno završilo postupke koji se finasiraju od strane Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje ili zbog satrosne granice, medicinskih ili drugih razloga nije u mogućnosti da ovo prvo ostvari preko Republičkog Fonda.

Korisnik sredstava može biti i lice koje je uspešno završilo postupak vantelesne ukoliko ispunjava pomenuto, pod uslovom da zahtev podnese u roku od 6 meseci od dana okončanja vantelesne.

Ovo pravo ostvaruje žena do 50 godina starosti, istakao je predsednik Fonda Ivan Mijailović. Sredstva Fonda za jednokratno novčano davanje mogu se koristiti samo jednom.

Rok za podnešenje prijave traje do utrošaka novčanih sredstava, a prijave se podnose u kanceliriji broj 31 u zgradi gradske upave, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Budzetski Fond za populacionu politiku“.

Saznaj više:  Gradovi u Srbiji koji finansiraju vantelesnu oplodnju

Odluku o visini davanja donosi Gradonačelnik, a informacije se mogu dobiti na telefon 440-810, ili na sajtu grada Kruševca.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *