Sterilitet u Evropi i kod nas u brojkama

Prema podacima Svetske banke iz 2015. godine, stopa fertiliteta u Srbiji iznosi 1,46 što je ispod EU proseka i daleko ispod željene stope od 2,1, dok se procenjuje da je stopa steriliteta u Srbiji oko 15 odsto. Organizacija “Fertility Europe” objavila je ove godine podatake o biomedicinski potpomognutoj oplodnji (BMPO) u devet zemalja Evrope u studiji “A Policy Audit on Fertility” (Pregled zakonske regulative po pitanju fertiliteta).

Studija daje pregled ključnih podataka i statistike devet zemalja članica Evropske unije: Češka Republika, Francuska, Nemačka, Italija, Poljska, Rumunija , Španija, Švedska i Velika Britanija. Ona predstavlja i upoređuje najnovije podatke o nacionalnim politikama plodnosti u ovim zemljama, identifikuje trenutne potrebe i daje preporuke za buduće izmene tih politika.

Prema podacima studije, prosečna stopa fertiliteta u Evropskoj uniji iznosi 1,58 (dece po ženi u reproduktivnom periodu), što je ispod nivoa potrebnog za prostu reprodukciju (2,1 dete po ženi). Od analiziranih zemalja, po tom pitanju najbolje stoji Francuska sa stopom fertiliteta od 2,1, dok najnižu stopu imaju Španija i Poljska od 1.32. Prema podacima Svetske banke iz 2015. godine, stopa fertiliteta u Srbiji iznosi 1,46 što je ispod EU proseka i daleko ispod željene stope od 2,1. Što se tiče stope steriliteta, ona varira od 2% do 24% u odnosu na to da li se posmatra primarni ili sekundarni sterilitet. O primarnom sterilitetu govorimo kada do koncepcije ne dolazi tokom 12 meseci, a prethodno nije registrovana trudnoća, a o sekundarnom kada koncepcija izostane tokom istog perioda nakon ranije trudnoće, bez obzira na to da li je završila uspešno ili ne. Procenjuje se da je stopa steriliteta u Srbiji oko 15%.

Saznaj više:  U Sremskoj Mitrovici i četvrti pokušaj vantelesne oplodnje o trošku grada

Većina zemalja postavlja gornju granicu starosti za žene na 40 godina, sa izuzetkom Francuske gde je ta granica 43 godine starosti. Pojedine zemlje, poput Nemačke, Švedske i Španije, postavljaju i gornju granicu za muškarce, koja se kreće oko 55 godina starosti. Po novom Zakonu o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, gornja granica za žene u Srbiji iznosi 42 godine. Kada govorimo o finansiranju BMPO postupaka od strane države, svakako se izdvaja Španija čije nacionalno zdravstveno osiguranje pokriva sve vrste lečenja steriliteta. Studija ne navodi eksplicitno koji broj pokušaja španska država pokriva, ali na pojedinim sajtovima na internetu se pominje cifra od tri pokušaja. Na suprotnom kraju tog spektruma stoji Poljska, čiji zdravstveni sistem ne pokriva ni jedan postupak BMPO. Treba naglasiti da ovo važi tek od juna 2016. godine i da se očekuju izmene podzakonskih akata koje će omogućiti finansiranje tri postupaka vantelesne oplodnje za žene do 40 godina starosti. U Velikoj Britaniji finansiranje se dosta razlikuje među regionima, pa tako u Škotskoj i Velsu nacionalno osiguranje pokriva dva pokušaja VTO, u Severnoj Irskoj jedan postupak, dok u Engleskoj to varira po regionima od 0 do 3 postupka VTO.

Izvor: Yumama