Zvanično pomerena starosna granica za žene za VTO o trošku države

Autor: Danijela Jović

Višemesečne spekulacije na temu pomeranja starosne granice za žene koje ulaze u postupak vantelesne oplodnje o trošku države konačno su dobile svoj epilog izmenama podzakonskog akta koji reguliše ovu oblast na republičkom nivou. Naime, Pravilnik o sadržaju i obimu prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i participaciji za 2017. godinu, koji je skoro objavljen na sajtu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, donosi novinu kada je u pitanju starosna granica žena, te je umesto dosadašnjih 40, ona povećana na navršene 42 godine. Ta novina definisana je u članu 10 navedenog Pravilnika koji, između ostalog, kaže:

“Pod lečenjem steriliteta u smislu stave 1. tačka 4) ovog člana podrazumevaju se i tri pokušaja vantelesnog oplođenja kod žena do navršenih 42 godine života u momentu započinjanja postupka vantelesnog oplođenja, u skladu sa krirerijumima odgovarajuće republičke stručne komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove zdravlja.”

Celokupan sadržaj pravilnika je dostupan na zvaničnom sajtu RFZO na ovoj stranici.

Pomeranje starosne granice svakako predstavlja olakšanje za žene koje su navršile četrdeset godina i koje su, usled ograničenih finansijskih mogućnosti za ulazak u postupak vantelesne oplodnje, bile uskraćene za svoje osnovno ljudsko pravo-pravo na majčinstvo. Sa druge strane, ovaj gest zakonodavca doprineo je da se i Srbija konačno nađe “rame uz rame” sa ostalim zemljama iz regiona koje su starosnu granicu odavno pomerile.

Saznaj više:  Žene teže podnose lečenje neplodnosti

Ipak, nesporno je da određivanje starosne granice ima za posledicu nepoštovanje prava na jednake šanse, jer se postavlja pitanje opravdanosti ograničenja starosne dobi prilikom ulaska u postupak vantelesne oplodnje i mogućnosti rađanja.

Bilo kako bilo, ova odluka, iako data na kašičicu, predstavlja korak napred i ozbiljan je pokazatelj da je država, i pored nedostatka budžetskih sredstava, ipak našla načina da prepozna potrebe parova koji imaju problem sa sterilitetom. Stoga nije teško zaključiti da i u ovom slučaju važi ona stara izreka: Kad ima volje ima i načina!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *