Bežanje ili borba- kako vi prevazilazite stres?

Način borbe protiv stresa zavisi od ličnosti. Ali protiv stresa, koji je nezaobilazni deo svakodnevnice, se ne treba boriti sam. Snagu za  prevladavanje krize, koju moze da izazove stress potražite u svojoj primarnoj porodici. Pritom, ne zaboravite da primarnu porodicu, barem za sada, činite isključivo vaš partner i vi.

Nije svaka situacija jednako stresna za sve osobe, ali samapomisao na moguću opasnost, na tešku prepreku za koju ne znamo rešenje, izazvaće krizu u osobi. Na nesvesom planu, protiv te krize borimo se mehanizmima odbrane, koji po svojoj prirodi često mogu da nas dovedu u stanje stagnacije. Štaviše, često nas koče, jer stresna situacija u nama izaziva strah i nesigurnost.Bežanje ili borba - kako vi prevazilazite stres?

Bežanje ili borba- kako vi prevazilazite stres?

Na svesnom planu možemo koristiti strategije u prevladavanju stresa. Kakve će posledice stresna situacija ostaviti na osobu zavisi od procene situacije, od toga šta činimo da bismo je savladali. Da bismo to postigli služimo se raznim strategijama ili načinima suočavanja sa stresom. Dva osnovna vida suočavanja sa stresom su stanje bekstva ili stanje borbe. Ne moramo da naglašavamo koji je način bolji!

Kada se suočavate sa problemom, u ovom konkretnom slučaju, dok ste u čekaonici ispred ginekološke ordinacije, ili dok slušate mišljenje vašeg lekara, imajte na umu sledeće: stres utiče na više nivoa! Uticaj stresora se ispoljava na kognitivnom nivou- opterećuju vas razne misli, pokušavate da se prisetite svih informacija koje ste čuli, a podsećaju vas na vašu situaciju… Uticaj stresora se ispoljava na bihevioralnom nivou- nervozni ste, napeti, osećate ubrzan rad srca, dublje dišete, ne drži vas mesto, razdražljivi ste…. Uticaj stresora se ispoljava i na emocionalnom nivou- osećate se razočarano, izdato, tužno i besno, sve odjednom…

Saznaj više:  Zdravabeba.rs: Novi virtuelni kutak za sve savremene trudnice

Tada se od vas očekuje da upotrebite svu svoju snagu i naterate sebe da na adekvatan način sagledate situaciju i pokušate da je prevladate. Prevladavanje stresa ima više načina i nivoa. Međusobno se ti načini prepliću, a njihova efikasnost govori o jačini i želji osobe koja ih primenjuje. Sam naziv „prevladavanje” je širok pojam, ali se odnosi na sve ono što osoba čini da bi se izborila sa poteškoćama.

Prevladavanje usmereno na problem podrazumeva traženje informacija i podrške. Informacije bi trebalo prikupiti ekonomično i ciljano. Od svog lekara tražite konkretna, jasna i sažeta objašnjenja. Podršku tražite u grupi ljudi koji imaju sličan problem, prijateljima od poverenja, ali pre svega insistirajte na međusobnoj podršci u vašem odnosu s partnerom. Kada se informišete o svojoj situaciji, zajedno sa svojim patnerom okrenite se ka preduzimanju akcija usmerenih na rešavanje problema. Na taj način se smanjuje tenzija i bar delimično vraća kontrola nad situacijom. Nikako ne zaboravite da razradite sve moguće scenarije, i pripremite se za bar par koraka unapred.

I- možda najvažnije, uzmite u obzir i pozitivne i negativne ishode.

Piše: psiholog Jana Aleksić, stručni saradnik projekta www.hocubebu.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *