Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom

Kao i kod bilo kog invazivnog postupka, i u postupku VTO postoje neki rizici kojima ste izloženi. Najčešće komplikacije su hiperstimulacioni sindrom (OHSS), višestrukatrudnoća ili komplikacije prilikom aspiracije jajnog folikula.

U cilju postizanja boljih rezultata lečenja u postupku vantelesne oplodnje, sprovodi se hormonska stimulacija jajnika, kako bi došlo do razvoja velikog broja jajnih folikula i dobijanja što većeg broja jajnih ćelija.

Kao komplikacija te terapije može da se razvije ovarijalni hiperstimulacioni sindrom, koji se klasifikuje u tri stepena, prema kliničkim simptomima i laboratorijskim analizama: laki oblik, srednje težak i težak oblik OHSS. Ovaj sindrom spada u komplikacije vantelesne oplodnje. Kod lakog oblika OHSS-a dolazi do uvećanja jajnika, osećaja mučnine, povraćanja, napetosti trbušnog zida i lakih bolova u malom trbuhu.Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom

Ovarijalni hiperstimulacioni sindrom, simptomi i terapija

Simptomi ne zahtevaju nikakvu dodatnu terapiju, već se posle desetak dana sami povlače. U slučaju srednje teškog oblika OHSS-a jajnika je veći od 7 cm, sa većim brojem cista. Javljaju se intenzivniji bolovi u maloj karlici i slobodna tečnost u trbušnoj duplji. Neophodno je uraditi analize krvi, elektrolita i odrediti nivoe ukupnih proteina. Ukoliko postoji elektrolitni disbalans, poremećaji u količini ukupnih proteina neophodna je hospitalizacija.

Najteži oblik OHSS-a javlja se relativno retko, jedan slučaj na 200 indukcija ovulacije, i predstavlja komplikaciju kod koje, pored enormnog povećanja jajnika sa cistama koje u promeru imaju preko 3 cm, dolazi do dehidratacije, izliva veće količine tečnosti u trbušnu duplju i plućnu maramicu. Dolazi do hemokoncentracije, sa mogućom pojavom tromboza arteriola bubrega, smanjenjem izlučivanja mokraće, teškim oblicima elektrolitnih i proteinskih disbalansa. U slučaju pojavljivanja ovog oblika komplikacije, neophodna je hospitalizacija zbog intenzivnog nadzora i terapije.

Saznaj više:  Kako sve neplodnost može uticati na vezu

Sklone žene sa policističnim jajnikom i malom težinom

Ove komplikacije su moguće kod svih žena kod kojih se vrši indukcija ovulacije, ali su njoj naročito sklone žene sa policističnim jajnikom i žene sa malom telesnom težinom. OHSS može da se spreči tako što se redovno meri nivo estradiola, a ako on prelazi svoju granicu, potrebno je smanjiti unos lekova za stimulaciju dok se ne dostigne normalan nivo.

U nekim slučajevima, može doći do rizika otkazivanja procesa vantelesne, ako žena ne reaguje dovoljno na lekove ili ne proizvodi dovoljan broj folikula. To znači da se preuzimanje jajnih ćelija neće obaviti, kao ni ostatak procesa vantelesnog oplođenja.

Piše: dr Ivana Đurđević Starović, spec. ginekologije i akušerstva i medicinska urednica sajta www.hocubebu.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *