Kako da se izborite sa birokratskim sistemom pri postupku vantelesne oplodnje o trošku države

Strpljenje. Reč čiju suštinu i ”težinu” značenja najbolje poznaju parovi koji se suočavaju sa problemom nemogućnosti da se ostvare kao roditelji prirodnim putem, odnosno koji se suočavaju sa problemom koji se stručno definiše kao infertilitet.

Perplexed accountant doing financial reports surrounded by huge piles of documents

Kao jedan od najčešće primenjivih postupaka kod rešenja ovog problema, a vrlo često i jedina mogućnost izbora, jeste vantelesna oplodnja čije sprovođenje podrazumeva preduzimanje čitavog niza koraka koji zahtevaju ozbiljne pripreme na nekoliko nivoa. Pored psiholoških i opšte zdravstvenih priprema, nezaobilazne su i one ne tako popularne, ali svakako jednako važne, a to su pripreme koje podrazumevaju prikupljanje određene medicinske dokumentacije za uključivanje u sam postupak.

Imajući u vidu da je Republički fond za zdravstveno osiguranje dobio odobrenje od Ministarstva zdravlja za sklapanje ugovora sa privatnim klinkama za sprovođenje postupka VTO o trošku države, veliki broj parova će i ove godine, biti u prilici da okusi ʺgorak ukus administrativno-birokratske čorbeʺ i da upravo ono strpljenje sa početka teksta, po ko zna koji put, stavi na ispit. Susret sa komplikovanim i ne tako funkcionalnim birokratskim sistemom predstavlja poseban izazov za parove koji nikada do sada nisu imali priliku da dožive tu vrstu ʺneprocenjivogʺ iskustva. S obzirom da celokupan proces prikupljanja dokumentacije i predaje iste vrlo često zna da potraje, parovi se već na samom početku upecaju u zamku igre nerava koja se uglavnom završi trošenjem velike količine preko potrebne energije.

Saznaj više:  Rođena prva beba uz pomoć „bezbednije“ metode VTO

Dakle, kao prvi i nezaobilazan korak koji predstoji parovima koji donesu odluku da uđu u postupak vantelesne oplodnje o trošku države, podrazumeva hvatanje u koštac sa brojnom papirologijom. Na tom putu, od velike koristi je odvojiti vreme za tzv. pripremne radnje, odnosno prikupljanje relevantnih informacija u vezi sa potrebnom medicinskom dokumentacijom i celokupnom procedurom njene predaje. Stoga, vrlo je važno posedovati pravovremene informacije: o ispunjenosti uslova za ulazak u postupak VTO koji finansira država, rezultatima analiza i dijagnostike koje treba da se urade, kao i koji je rok njihovog važenja, zatim gde se uzimaju potrebni uputi, na koji način se i gde dokmentacija predaje, kako teče postupak pred lekarskim komisijama itd.

Ova vrsta saznanja je posebno značajna jer će parovima, sa jedne strane, pomoći da uštede dragoceno vreme prilikom čekanja na šalterima i pred vratima nadležnih institucija i zdravstvenih ustanova, dok će sa druge, doprineti da se izbegne dobro poznata situacija FTJP, odnosno fali ti jedan papir.

Dakle, nakon donošenja odluke o ulasku u postupak vantelesne oplodnje o trošku države, prvo i osnovno što bi parovi trebalo da urade jeste da se na sajtu Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje raspitaju da li ispunjavaju sve kriterijume koje je propisala Republička stručna komisija Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Ti kriterijumi su navedeni u okviru posebnog dokumenta koji je dostupan na stranici http://rfzo.rs/download/vto/Uputstvo%20BMPO%20Filijalama.pdf i podrazumevaju ispunjenost sledećih uslova:

  • Parovi kod kojih su iscrpljene druge mogućnosti lečenja neplodnosti
  • Žene koje imaju neplodnost i pored odgovarajućeg lečenja;
  • Žene koje nisu rađale ili nemaju žive dece ili muškarac koji nema žive dece;
  • Do napunjenih 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenostu uslova za uključivanje u proces BMPO od strane Komisije za BMPO nadležne zdravstvene ustanove;
  • Očuvanje funkcija jajnika;
  • Normalni indeks telesne mase (za uključivanje u proces BMPO od strane Komisije za BPMO nadležne zdravstvene ustanove);
  • Svi oblici subfertilnosti muškarca uz postojanje živih ili morfološki ispravnih spermatozoida u ejakulatu.
Saznaj više:  Spremate se za trudnoću? Pravo vreme da saznate više o folnoj kiselini

Ovde je važno napomenuti da je nekoliko domaćih medija prenelo informaciju da je kriterijum koji se odnosi na starosnu granicu izmenjen, tačnije da je pomerena starosna granica žene na 42 godine, umesto na dosadašnjih 40 godina starosti u momentu dobijanja odluke o ispunjenosti uslova za uključivanje u proces VTO od strane Komisije za VTO nadležne državne zdravstvene ustanove. Ipak, dokle god na sajtu RFZO-a ne postoji zvanično obaveštenje o tome, preporuka je da se potvrda informacije traži u toj ili nekoj od drugih nadležnih institucija.

Takođe, ključnu ulogu u savetovanju i dijagnostici igraju ginekolozi, odnosno urolozi koji bi po pravilu trebalo da sagledaju sve zdravstvene aspekte para, uključujući ispunjenost gorenavedenih uslova i daju potrebne upute za ulazak u postupak vantelesne oplodnje.

Autor: Danijela Jović

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *