Obični periodontalni patogen može da ometa začeće kod žena

Prema nalazima istraživanja sprovedenog na Helsinškom Univerzitetu u Finskoj, obični periodontalni patogen može da napravi probleme sa začećem kod mladih žena. Ovo otkriće je novina, jer su prethodne studije pokazale da periodontalne bolesti mogu da budu štetne po opšte zdravlje, ali nije bilo podataka o tome da periodontalne bakterije utiču na začeće.

“Naši rezultati podstiču mlade žene koje su u plodnom razdoblju da vode računa o svom oralnom zdravlju i stalno proveravaju zdravlje desni”, izjavila je Suzana Paju, jedan od istraživača sa Helsinškog Univerziteta.

U istraživanju je učestvovalo 256 zdravih žena koje nisu bile trudne (prosečna starost 29,2 godine, u rasponu od 19 do 42 godine) koje su prestale sa korišćenjem sredstava za kontracepciju kako bi ostale trudne. Sve žene su prošle kliničke oralne i ginekološke preglede. Izvršena je i detekcija velikih periodontalnih patogena u pljuvačci, analiza seruma i pljuvačnih antitela naspram velikih periodontalnih patogena, kao i vaginalni bris radi ustanovljavanja postojanja bakterijalne vaginoze.

Subjekti su ponovo pregledani nakon 12 meseci kako bi se ustanovilo da li je došlo do trudnoće.

periodontalni
Izvor: Freepik

Porphyromonas gingivalis, bakterija koja se dovodi u vezu sa bolestima desni, je bila značajno prisutnija u pljuvačci žena koje nisu zatrudnele u roku od godinu dana, nego među ženama koje jesu zatrudnele. Nivoi pljuvačnih i serumskih antitela ovog patogena su takođe bili znatno viši kod žena koje nisu ostale u drugom stanju.

Saznaj više:  Šta je PCOS i kako da znate da li ga imate?

Statističke analize su pokazale da je nalaz nezavisan od drugih faktora rizika koji mogu da utiču na začeće, kao što su starost, pušenje, društveno-ekonomski status, bakterijska vaginoza, prethodni porođaji, ili kliničko oboljenje desni.

Žene kod kojih je pronađena bakterija P. gingivalis u pljuvačci, kao i veća količina pljuvačnih i serumskih antitela imale su trostruku opasnost od nemogućnosti začeća, u poređenju sa ostalim ženama. Rizik je bio čak 4 puta veći ako bi osim nekih od navedenih stanja bio prisutan i periodontitis.

“Naša studija ne daje odgovor na pitanje mogućih razloga neplodnosti, ali pokazuje da periodontalna bakterija može da ima sistematski uticaj čak kad je prisutna i u malim količinama, pa čak i kad se pojave jasni klinički pokazatelji oboljenja desni”, izjavila je dr Paju, i dodala da su “potrebna dodatna istraživanja kako bi se objasnio mehanizam iza ove povezanosti”.

Neplodnost je veliki problem, i potrebno je sve više resursa da bi se omogućilo lečenje svim parovima koji se susreću sa ovim problemom. Više pažnje treba da se obrati na potencijalne efekte uobičajenih periodontalnih oboljenja na opšte zdravlje. Mlade žene treba da vode brigu o svom oralnom zdravlju i održavaju dobru oralnu higijenu i kad ne planiraju trudnoću, smatra dr Paju.

Saznaj više:  Ako ste sa vitaminima B na „Vi“- ovo je tekst za vas

Istraživanje je sprovedeno na Odeljenju za oralna i maksiofacijalna oboljenja na Helsinškom Univerzitetu, u saradnji sa Odsekom za akušerstvo i ginekologiju Univerzitetske bolnice u Helsinkiju, a rezultati su objavljeni u Žurnalu Oralne Mikrobiologije.

Izvor: Medical News Today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *