Samo jedan odsto parova u Srbiji odustaje od borbe za potomstvo

Anketu “Sterilitet i vantelesna oplodnja” Udruženje Šansa za roditeljstvo je u periodu od februara do septembra 2017. godine sprovelo na uzorku od 1.100 ljudi koji imaju problem sa neplodnošću.

trudna žena, trudnica, majka, trudnoća, par, parovi, potpomstvo, otac, roditelji, muž, suprug, ljubav, porodica, sreća, pas
Izvor: Freepik

Preko 50 odsto ispitanika u Srbiji leči sterilitet od jedne do pet godina, a 26,4 odsto leči sterilitet od šest do deset godina, dok su muški i ženski sterilitet podjednako zastupljeni (35 odsto ženski, 22 odsto muški, i 17 odsto i muški i ženski), rezultati su ankete koju je sprovelo Udruženje Šansa za roditeljstvo ove godine u Srbiji, na uztorku od 1.100 ljudi koji imaju problem sa sterilitetom.

Najčešći problem i dijagnoze su loš spermogram (43 odsto) i problemi sa jajovodima (21 odsto). Preko 50 odsto žena smatraju da imaju dobar odgovor na stimulaciju, ali čak preko 70 odsto ispitanika daje prednost privatnim klinikama u odnosu na državne.

Starosna dob parova koji su u borbi za bebu kreće se od 28 do 42 godine. Samo 1% ispitanika je odustao od dalje borbe što pokazuje veliku želju parova da dođu do potomstva.

“Podatak da polovina svih anketiranih razgovara o problemu steriliteta, a ipak ne nailazi na informacije koje su potrebne u javnosti govori o porebi da Udruženje Šansa za roditeljstvo, podigne svest u javnosti o značaju širenja informacija, ali i razbijanju predrasuda u javnosti. Anketa je pokazala da je skoro jednaka zastupljenost muškog i ženskog steriliteta, a zabrinjavajući je podatak da raste broj nepoznatog uzroka steriliteta. Veliki broj parova u Srbiji dugo leči sterilitet bez obzira na godine, a čak 80% ispitanika ima manje od 42 godine što znači da su ovim problemom zahvaćeni najviše parovi u reproduktivnom dobu,” izjavila je Sandra Jovanović, predsednica Udruženja Šansa za roditeljstvo.

Saznaj više:  Savetovalište

Svaki drugi ispitanik odgovorio je da parovi nisu dovoljno upoznati sa procesom vantelesne oplodnje.

Udruženje Šansa za roditeljstvo, zalaže se da svi građani koji žele, mogu da ostvare svoje pravo na potomstvo, da se proširi broj pokušaja medinciski potpomognute oplodnje, kao i da se podigne svest o načinima čuvanja reproduktivnog zdravlja žena i muškaraca.

Udružnje Šansa za roditeljstvo od 11.septembra počinje novu kampanju sa novom anketom pod nazivom ŠTA JE TO-VTO? Cilj ovog novog anketiranja je odgovor na pitanje koliko je u stvari stanovništvo Srbiji informisano o sterilitetu i koliko je neplodnost i dalje tabu.

Procenjuje se da u Srbiji ima više od 400.000 parova koji imaju problem sa sterilitetom.

Udruženje Šansa za roditeljstvo – Udruženje parova Srbije u borbi za potomstvo je dobrovoljna, nevladina, neprofitna organizacija nastala kao podrška parovima koji se bore sa infertilitetom u Srbiji. Cilj Udruženja je da ukaže na probleme sa kojima se parovi suočavaju i kroz društveno delovanje utiče na njihovo prevazilaženje i ispunjenje ciljeva u vezi sa poboljšanjem kako uslova tako i kriterijuma za postupak vantelesne oplodnje (VTO) na račun RFZO. Udruženje je osnovano u septembru 2016. godine. Samo integrisanim odgovorom društva može se postaći konačni cilj Udruženja da svako dobije šansu da bude roditelj.

Izvor: Yumama

Saznaj više:  Najčešći mitovi o vantelesnoj oplodnji

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *