Značaj podrške od strane medicinskog osoblja prilikom suočavanja sa neplodnošću

Autor: dr Jovana Jestrović, psiholog i sistemski porodični psihoterapeut

U momentu kada se odluče za neki od tretmana neplodnosti, parovi koji se suočavaju sa ovim problemom stupaju u interakciju sa lekarima specijalistima infertiliteta, ali i drugim lekarima, medicinskim sestrama i celokupnim medicinskim osobljem. Ponekad se dešava da su iskustva parova takva da je medicinsko osoblje prijatno i podržavajuće prema njima, ponekad se pak osećaju kao da im nije posvećeno dovoljno pažnje i kao da su “na pokretnoj traci“, što često razumeju kao izostanak podrške i razumevanja i viđenje asistiranih reproduktivnih tehnologija isključivo kao biznisa koji donosi dobru zaradu.

Podrška od strane medicinskog osoblja tokom i nakon neuspelog tretmana izdvojena je kao značajan faktor u mogućnosti para da se suočava sa neplodnošću. Rezultati istraživanja sprovedenog u našoj zemlji ukazuju da je stres izazvan neplodnošću negativno povezan sa podrškom od strane medicinskog osoblja, odnosno da, što je podrška više zastupljena, stres je manji.

Ipak, jedan od ključnih problema i izazova kada se govori o ovoj temi jesu različito postavljeni prioriteti od strane lekara, sa jedne strane, i parova koji prolaze kroz tretmane, sa druge. Naime, dok se lekari neretko u najvećoj meri fokusiraju na stopu uspeha i statistike o broju ostvarenih trudnoća, parovi veću pažnju pridaju pristupu medicinskog osoblja i odluku o izboru klinike u kojoj će raditi tretman donose na osnovu ne samo uspešnosti, već i kvaliteta usluge i ophođenja osoblja prema njima. Koliko je ovo zapravo važna tema govore rezultati istraživanja u kojima se zadovoljstvo podrškom od strane medicinskog osoblja pokazalo značajnim i u predikciji pristupa tretmanu i sklonosti preuranjenog napuštanja istog. Parovi koji odustaju od tretmana navode izostanak psihološke podrške i empatije od strane medicinskog osoblja kao jedan od važnih aspekata koje su vrednovali prilikom donošenja odluke o prestanku tretmana. Dakle, ova vrsta podrške nije povezana samo sa mentalnim zdravljem ljudi koji se suočavaju sa neplodnošću, već i sa njihovim ponašanjima i odlukama u domenu medicinskog tretmana.

Saznaj više:  Ureaplazma, najmanja bakterija koja može uzrokovati sterilitet

Bez obzira na to, rezultati istraživanja sprovođenih u inostranstvu ukazuju na nezadovoljstvo parova odnosom sa lekarima, pre svega kada se radi o pripremljenosti za konsultacije i individualizovanom pristupu. Prema mišljenju ovih parova lekari neretko dolaze na konsultacije nespremni, dok se upoznavanje sa slučajem odigrava tokom samih konsultacija. Takođe, pored izostanka bavljenja emocijama koje se javljaju tokom tretmana, kao i razgovoru o potencijalnim emotivnim rizicima koje tretman nosi sa sobom,  jedna od zamerki upućivanih lekarima od strane žena koje se suočavaju sa problemom neplodnosti jeste izostanak uključivanja ili pak nedovoljno uključivanje partnera, te i dalje prisutno tretiranje neplodnosti kao ženskog problema.

Rezultati istraživanja sprovedenog u Srbiji ukazuju na srednje izraženu podršku od strane medicinskog osoblja, pri čemu žene iz naše zemlje, u skladu sa rezultatima stranih istraživanja, najbolje ocenjuju aspekt koji se odnosi na kompetentnost lekara, dok je emotivni aspekt i psihološka podrška prilikom nošenja sa negativnim emocijama tokom tretmana ono što je najmanje zastupljeno. Ovo ukazuje na to da žene koje se suočavaju sa ovim problemom prepoznaju napore i trud lekara u domenu samog tretmana i medicinskog aspekta, ali navodi i na neophodnost proširenja perspektive lekara i shvatanja neplodnosti kao biopsihosocijalnog problema, namesto medicinske “bolesti”.

Saznaj više:  Oprez: Nelečena hlamidija oštećuje jajovode!

Za sam kraj, iako zvuči kao dodatni zadatak kada ih je pred vama već jako puno, iako se možda osećate iscrpljeno i nemate previše snage, evo nekoliko saveta šta možete da uradite kako biste obezbedili što bolju podršku od strane medicinskog osoblja i bili zadovoljniji komunikacijom sa njima:

  • Komunicirajte svoje potrebe jasno, direktno i otvoreno
  • Ne ustručavajte se da pitate otvoreno sve što vas zanima – nedovoljno informacija ostavlja prostora za dodatni stres, a to nije ono što vam je potrebno
  • Tražite vremena koliko vam je potrebno (ipak, imajte na umu da postoje i drugi pacijenti i da vi zaista niste jedini kog će lekar videti tog dana)
  • Ukoliko procenjujete da ste preplavljeni emocijama i da vam je potrebno da razgovarate sa nekim o tome, upitajte osoblje klinike da vas upute na psihologa ili drugog stručnjaka iz oblasti mentalnog zdravlja
  • Za sam kraj, ukoliko procenite da vam lekar ne odgovara i da se ne osećate dobro u kontaktu sa njim, preispitajte odluku o izboru lekara i ne ustručavajte se da ga promenite, ukoliko mislite da bi to bilo bolje za vas.

Image credits: Pixabay.com