Problemi u socijalnom okruženju s kojima se suočavaju žene koje prolaze kroz proceduru vantelesne oplodnje

Priredila: Marina Nadejin Simić, psiholog

U mnogim situacijama vantelesna oplodnja predstavlja veoma dobro rešenje, ali u cilju prevencije mogućih posledica potrebno je razmisliti i o nekim negativnim aspektima ove procedure.

Rezultati psiholoških istraživanja pokazuju da je rizik za mentalno zdravlje povećan u periodu VTO. U studiji su poređene grupe žena koje su imale iskustvo VTO sa onima koje nisu prošle kroz slične medicinske procedure (Vikström, Josefsson, Bladh & Sydsjö, 2015). Pomenuta prva grupa imala je više skorove na skalama depresivnosti, opsesivno-kompulzivnih simptoma i somatizacije, i to dve decenije nakon procedure, iako je, ipak, većina žena ove grupe bila dobrog mentalnog zdravlja.

Rezultati nekih studija pokazuju da je u siromašnijim sredinama dodatno izražen stres povodom VTO, kao i da stavovi i ponašanje drugih u neposrednom okruženju utiče na parove (Zaake, Kayiira & Namagembe, 2019) i time samo potvrdili očigledno – da je neophodna sistemska podrška institucija i društva parovima koji prolaze kroz borbu za potomstvo. Isti autori su primetili da podrška prijatelja i drugih bliskih osoba doprinosi olakšavanju samog iskustva, što svakako ohrabruje i usmerava postupke onih kojima je stalo do blagostanja para koji poznaju.

Autori koji se bave proučavanjem psihičkih komponenti VTO smatraju da je za lakše prevazilaženje teškoća koje su neminovne u ovom procesu i prevenciju problema po mentalno zdravlje žene poželjno pronalaženje „osobe od podrške“ tokom trajanja procesa – to može biti član familije, dugogodišnja prijateljica, koleginica koja je imala takvo iskustvo, psihoterapeut.

Saznaj više:  Uloga psihologa prilikom suočavanja sa neplodnošću

Sve više se ističe i potreba za osvešćenošću poslodavaca kada je u pitanju situacija u kojoj neka od zaposlenih prolazi kroz proces asistirane oplodnje, kao i da VTO pred ženu i njenog partnera postavlja velike emocionalne, fizičke i finansijske zahteve (Sohrab & Basir, 2020).

Saveti koje nalazimo kod relevantnih izvora, odnose se na: izračunavanje i organizovanje vremena koje je potrebno za preglede, analize i konsultacije s lekarom; dobro razrađen plan šta će se komunicirati pretpostavljenom pre samog saopštavanja da je proces otpočeo; definisanje i razmatranje vrste i broja informacija o procesu i iskustvu koje se dele s bliskim osobama i poznanicima; vođenje računa o i praćenje fizičkog stanja (umor, udobnost i sl.); odlaganje dodatnih ili obaveza koje nisu prioritetne;

Neke od efikasnih strategija prevladavanja te vrste stresa odnose se i na informisanje o procedurama koje su podrazumevane VTO-om, u cilju kvalitetnijeg donošenja odluka i pripreme za proces, briga i praćenje psihičkog zdravlja (nivo raspoloženja i emocionalne promene), lociranje izvora stresa i traženje pomoći od bliskih osoba u skladu s tim.

Za bolje i lakše snalaženje u tom procesu, moguće je napraviti listu pitanja na koju žena i njen partner sami treba da odgovore, kao i listu pitanja ili informacija  za bližnje, kako bi se došlo do određenih zaključaka u vezi upravljanja emocijama i načinima opuštanja i navikama u oslobađanju od stresa.

Saznaj više:  Da li ste psihički spremni za odlazak ginekologu?

Ono što je svakako bitno je traženje podrške bliskih osoba iz okruženja. Ukoliko u toj osetljivoj fazi života žena oseća pritisak porodice ili drugih bliskih osoba u vidu nerealnih očekivanja, neadekvatnih emocija i stavova, neophodno je da postavi granice tim osobama. Efikasni postupci u tim situacijama su otvoren razgovor, suočavanje drugih sa doživljajem pritiska i objašnjenje da je svako odgovoran za svoja osećanja i očekivanja. Osećanja drugih i njihova očekivanja ne treba da upravljaju našim životima. Život, osećanja i očekivanja žene su samo njeni i ne treba da dozvoliti  da, ma koliko dobronamerni, pojedinci iz okruženja utiču na nju. U cilju prevencije mentalnog zdravlja neophodno je da svaki dodatnu teškoću i negativan uticaj otklonimo, pa i kada dolazi od strane nama bliskih osoba. Proces VTO je sam po sebi dovoljno zahtevan nije potrebno da tolerišemo nepotrebne stresove iz okruženja.

Par koji je u procesu VTO treba da jasno da do znanja bliskim ljudima da je njihova podrška neadekvatna i da ukoliko žele da pomognu da to rade na drugačiji način. U redu je reći šta vam  ne prija i stvara dodatni stres.

Na ovom teškom putu ka roditeljstvu budite fokusirani na sebe i svog partnera, svoju dobrobit i kvalitet života. Srećno!

Saznaj više:  Trofoblastna bolest kod majki nakon trudnoće